• Przewody doktorskie w toku

  mgr Ewa Rutkowska Wpływ promocji zdrowia i edukacji sportowej na rozwój zachowań prospołecznych w kontekście nadużywania mediów cyfrowych
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
  mgr Joanna Trubiłko Morfofunkcjonalne uwarunkowania zawodników uprawiających futbol amerykański z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry
  Promotor dr hab. Monika Chudecka, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Elżbieta Sieńko- Awierianów
  Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
  Recenzenci dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku)
  dr hab. inż. Marek Sokołowski, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  mgr Beata Buryta Wpływ rotacji stawu biodrowego na urazowość u piłkarzy nożnych
  Promotor dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Marta Stępień-Słodkowska
  Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
  mgr Krzysztof Kościański Piłka nożna w regionie częstochowskim w latach 1906-2016
  Promotor dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
  Promotor pomocniczy dr Arkadiusz Płomiński
  Data wszczęcia postępowania 28.02.2019 r.
  mgr Anna Michalska (Błaszkowska) Rozwój kultury fizycznej w województwie toruńskim w latach 1975-1998
  Promotor dr hab. Renata Urban, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Agnieszka Połaniecka
  Data wszczęcia postępowania 27.09.2018 r.
  mgr Matylda Kowal Uwarunkowania rozwoju biegów przełajowych, ulicznych i górskich w Polsce w latach 1919-2016
  Promotor prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – UR
  Promotor pomocniczy dr Lesław Lassota
  Data wszczęcia postępowania 25.01.2018 r.
 • Przewody doktorskie zakończone

  mgr Edyta Nizioł-Babiarz Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa młodzieży akademickiej w aspekcie budowy somatycznej i aktywności fizycznej czasu wolnego STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
  Promotor pomocniczy dr Krzysztof Przednowek
  Data wszczęcia postępowania 29.11.2018 r.
  Obrona 01.12.2022 r. ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 15.12.2022 r. UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) RECENZJA
  prof. dr hab. Tadeusz Ambroży (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) RECENZJA
  mgr Leszek Tomaczkowski Formy prowadzenia zajęć jako czynnik różnicujący czas rozwojowy ucznia podczas lekcji wychowania fizycznego (na przykładzie klas IV-VI) ROZPRAWA DOKTORSKASTRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Data wszczęcia postępowania 24.03.2022 r.
  Obrona 17.11.2022 r. ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 15.12.2022 r. UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Eligiusz Madejski, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) RECENZJA
  dr hab. Jolanta Elżbieta Kowalska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) RECENZJA
  dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) RECENZJA
  mgr Alicja Judyn (Niedzielin- Łukaszewicz) Wpływ aktywności fizycznej i diety na pamięć krótkotrwałą u osób powyżej 60 roku życia STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Data wszczęcia postępowania 28.02.2019 r.
  Obrona 20.10.2022 r. ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 27.10.2022 r. UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Wiesław Osiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie) RECENZJA
  dr hab. Ewa Kozdroń, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) RECENZJA
  mgr Wioletta Szczepaniak Pływanie jako forma aktywności fizycznej stymulująca rozwój somatyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Joanna Ratajczak
  Obrona 01.12.2021 r. ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 16.12.2021 r. UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) RECENZJA
  prof. dr hab. Włodzimierz Starosta (profesor emerytowany) RECENZJA
  mgr Radosław Sroka Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój psychomotoryczny i zachowania społeczne dzieci z autyzmem w wieku 3-6 lat
  Promotor dr hab. Jerzy Eider, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Justyna Krzepota
  Data wszczęcia postępowania 08.12.2016 r.
  Data zakończenia postępowania 18.11.2021 r. UCHWAŁY
  Informacje dodatkowe Postępowanie umorzone na wniosek doktoranta
  mgr Grzegorz Kurowski Wpływ sprawności fizycznej na jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Obrona 20.05.2021 r. ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 24.06.2021 r. UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) RECENZJA
  dr hab. inż. Marek Sokołowski, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) RECENZJA
  mgr Rafał Wilk Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016) – STRESZCZENIE
  Promotor prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – UR
  Promotor pomocniczy dr Janusz Zieliński
  Obrona 04.03.2021 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 18.03.2021 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Jurek (AWF w Poznaniu, ZWKF Gorzów Wielkopolski) – RECENZJA I   RECENZJA II
  prof. dr hab. Bartosz Molik (AWF w Warszawie) –RECENZJA I RECENZJA II
  mgr Tomasz Góra Kinematyczne charakterystyki wybranych uderzeń w taekwon-do w kontekście różnic między wersją tradycyjną i sportową – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD
  Promotor pomocniczy dr Dorota Ortenburger
  Obrona 10.12.2020 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 17.12.2020 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF (AWF Katowice) – RECENZJA
  dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO (Politechnika Opolska) – RECENZJA
  mgr Dariusz Mosler Kinematyczny efekt celu a prędkość wybranych kopnięć w taekwon-do – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD
  Promotor pomocniczy dr Dorota Ortenburger
  Obrona 12.11.2020 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 26.11.2020 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Cynarski (Uniwersytet Rzeszowski) – RECENZJA
  dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO (Politechnika Opolska) – RECENZJA
  mgr Wojciech Jedziniak Aktywność wzrokowa a skuteczność działań ofensywnych i defensywnych podczas rzutu karnego w piłce ręcznej STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Beata Florkiewicz
  Obrona 07.10.2020 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 22.10.2020 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Hubert Makaruk, prof. nadzw. (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej) – RECENZJA
  prof. dr hab. Wiesław Osiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) – RECENZJA
  mgr Urszula Domańska Świadomość młodych sportowców w zakresie prewencji urazów oraz zachowań zdrowotnych – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Katarzyna Leźnicka
  Obrona 07.10.2020 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 22.10.2020 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Andrzej Rokita (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) –RECENZJA
  dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) – RECENZJA
  mgr Adam Kozubal Wychowanie fizyczne i sport szkolny na ziemi tarnowskiej w latach 1945- 1989STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Paweł Król, prof. UR
  Promotor pomocniczy dr Marta Niewczas
  Obrona 21.03.2019 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 28.03.2019 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Nowocień (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – RECENZJA
  prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – RECENZJA
  mgr Michalina Kuska Aktywność fizyczna a jakość życia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie kujawsko-pomorskim – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Mirosława Szark-Eckardt
  Obrona 07.02.2019 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 28.02.2019 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci dr hab. Janusz Maciaszek, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – RECENZJA
  prof. dr hab. Zbigniew Szot (Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej [IASKJ]) – RECENZJA
  mgr Aleksander Wiażewicz Zastosowanie pomiaru izokinetycznego stawu ramiennego w optymalizacji treningu zawodników uprawiających pływanie sportowe – STRESZCZENIE
  Promotor dr hab. Jerzy Eider, prof. US
  Promotor pomocniczy dr Wioletta Łubkowska
  Obrona 24.01.2019 r. – ZAWIADOMIENIE
  Data nadania stopnia 31.01.2019 r. – UCHWAŁA
  Recenzenci prof. dr hab. Wojciech Czarny (Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski) – RECENZJA
  dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD (Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – RECENZJA