Kampus Piastów, al. Piastów 40b, blok 6, 71-065 Szczecin

Sekretariat Dyrektora Instytutu

mgr Małgorzata Seredyńska – samodzielny referent
pok. 15
tel.  91 444 27 35
e-mail: malgorzata.seredynska@usz.edu.pl

Sekcja ds. Nauki

mgr Joanna Szwak  – kierownik Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
pok. 13
tel. 91 444 27 37
e-mail: joanna.szwak@usz.edu.pl

 

mgr Małgorzata Borkowska-Stajniak – samodzielny referent
pok. 13
tel. 91 444 27 37
e-mail: malgorzata.borkowska-stajniak@usz.edu.pl

 

mgr Monika Musiatowicz – starszy specjalista
pok. 13
tel. 91 444 27 37
e-mail: monika.musiatowicz@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

telefon 91 444 27 32
al. Piastów 40b, blok 6,

71-065 Szczecin