Indywidualne badania

dr hab. Robert Nowak, prof. US – Immunologia, biochemia i biologia molekularna wysiłku fizycznego

dr Adrianna Banio-Krajnik – Kinezjologia w sporcie i rekreacji. Analiza ruchu, modelowanie i planowanie treningu oraz terapii

dr Ewa Kruszyńska

  • Sport i rekreacja w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego (sport masowy)
  • Tendencje i uwarunkowania sportu i rekreacji jako czynnika podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu
  • Organizacja i zarządzanie sportem i rekreacją (aspekt marketingowy, promocja regionu, determinanty rozwoju sportu i rekreacji)
  • Funkcjonowanie i rozwój sektora usługowego (infrastruktura sportowo-rekreacyjna)

dr Joanna Ratajczak – Badania dotyczące uwarunkowań występowania otyłości u dzieci w wieku szkolnym oraz procesów normalizowania masy ciała poprzez działania psychoedukacyjne, aktywność fizyczną i motywację do zmiany

dr Ryszard Stefanik  – Polityczne i społeczne aspekty rozwoju sportu oraz kształcenia nauczycieli na uczelniach wychowania fizycznego w Polsce w latach 1945-1989