Zespół badawczy: Biologiczne aspekty aktywności sportowej

Kierownik: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

 • dr hab. Monika Chudecka, prof. US
 • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. US
 • dr hab. Marek Sawczuk, prof. US
 • dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US
 • dr Maciej Buryta
 • dr Rafał Buryta
 • dr Marek Kolbowicz
 • dr Jarosław Muracki
 • mgr Beata Buryta

Zespół badawczy: Rola aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej

Kierownik: dr hab. Joanna Kruk, prof. US

 • prof. dr hab. Leonard Nowak
 • dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US

Zespół badawczy: Ruch człowieka w aspekcie zdrowia i sprawności fizycznej

Kierownik: dr hab. Justyna Krzepota

 • dr Wioletta Łubkowska, prof. US

Zespół badawczy immunologii, biochemii i biologi molekularnej wysiłku fizycznego

Kierownik: dr hab. Robert Nowak

 • dr Dorota Kostrzewa-Nowak

Zaspół badawczy: Biologiczny monitoring sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym i sporcie

Kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov

 • dr hab. Jerzy Eider, prof. US

Zespół badawczy: Biologiczne czynniki warunkujące zdrowie i aktywność fizyczną

Kierownik: dr hab. Marta Stępień – Słodkowska, prof. US

 • dr Monika Niewiadomska, prof. US
 • dr Halina Budis
 • dr Katarzyna Klapczyńska
 • dr Anna Krajewska-Pędzik
 • dr Kinga Michnik
 • dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
 • mgr Szymon Kucharski
 • mgr Adrian Struzik

Zespół badawczy: Historyczno-społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej i sportu na świece i w Polsce

Kierownik: dr hab. Renata Urban, prof. US

 • dr hab. Jerzy Eider, prof. US
 • dr Jarosław Nadobnik

Zespół badawczy: Laboratorium kinezjologii CBSFC

Kierownik: dr hab. Teresa Zwierko, prof. US

 • dr Miłosz Stępiński, prof. US
 • dr Beata Florkiewicz
 • dr Wojciech Jedziniak