Postępowania wszczęte po dniu 01.10.2019 r.Od dnia 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu Szczecińskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu jest dr hab. Renata Urban, prof. US.

Ze względu na sytuację pandemiczną, przed złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z wymaganą dokumentacją, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej mgr Małgorzatą Borkowską-Stajniak

 


Aktualne przepisy regulujące procedurę postępowań awansowych:


Postępowania wszczęte do dnia 30.04.2019 r.