Debata w ramach cyklu „Colloquia Erasmiana”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Colloquia Erasmiana” tym razem poświęconą książce  „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, która przynosi czytelnikowi wiele więcej, niż swoim tytułem zapowiada.

 

Colloquia Erasmiana  (pamięci prof. dra hab. Erazma Kuźmy) to interdyscyplinarne spotkania dla doktorantów (i nie tylko) Uniwersytetu Szczecińskiego.

Już w czwartek 20 maja 2021 o  godz. 18:00 odbędzie się kolejna debata, która dotyczyć będzie książki „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, zredagowanej przez Ewę Domańską, Edwarda Skibińskiego i Pawła Stróżyka (Universitas,  Kraków 2019).

 

Monografia zbiorowa Hayden White w Polsce jest próbą podjęcia krytycznego dialogu z twórczością White’a i oddzielenia deklarowanych przez niego poglądów od tych jedynie mu przypisywanych. Dalsze badania pokażą, co z koncepcji amerykańskiego teoretyka historii pozostanie aktualne. Wydaje się jednak, że główny nurt zainteresowań nadal dotyczyć będzie historiografii jako specyficznej formy narracji. (…) Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter koncepcje White’a cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (historii, literaturoznawstwa, antropologii, archeologii, historii i krytyki sztuki). Publikacja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom polskich humanistów relacjami pomiędzy historią i literaturą, wpływem tych dziedzin na kształtowanie świadomości historycznej oraz tożsamości indywidualnej i zbiorowej, transdyscyplinarnością badań humanistycznych, a także literaturą Zagłady.

fragment książki

Podczas spotkania poruszane będą m.in. kwestie:

 

  • Narracja historyczna a narracja literacka;
  • Jak literatura przedstawia rzeczywistość historyczną;
  • Historiografia – nauka czy sztuka?

 

Uczestnikami  debaty będą:

 

  • prof. dr hab. Ewa Domańska, UAM (historia)
  • dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (historia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

 Organizatorami są Szkoła Doktorska i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej

 

Szczegóły i link do wydarzenia:

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/debaty-erazmianskie/