Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kościańskiego pt.: „Piłka nożna w regionie częstochowskim w latach 1906-2016”.

 

Promotor: dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Jurek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Artur Pasko, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin.

ZAWIADOMIENIE

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie BIP

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium