Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Rutkowskiej pt.: „Wpływ promocji zdrowia i edukacji sportowej uczniów na rozwój zachowań prospołecznych w kontekście nadużywania mediów cyfrowych”.

Promotor:
dr hab. Danuta Umiastowska, emerytowana prof. US

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Nowocień (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin.

Zawiadomienie.

Streszczenie i recenzja dostępne na stronie BIP.

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium.