Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 23 listopada 2023 r. o godz. 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Buryty pt. „Wpływ rotacji stawu biodrowego na urazowość u piłkarzy nożnych”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie BIP

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium

Przy logowaniu do spotkania prosimy podać imię, nazwisko i afiliację.