Panu mgrowi Szymonowi Kucharskiemu, pracownikowi Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Pani Sabiny Kucharskiej

Władze Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz społeczność akademicka