W dniach 17-21 kwietnia w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego przebywał w ramach wymiany Erasmus+ Pan Profesor Yaodong Gu z Faculty of Sports Science, Ningbo University (Chiny).

W ramach swojej wizyty Pan Prof. Y Gu zrealizował zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej.

Równie ważnym elementem pobytu Pana Profesora w Uniwersytecie Szczecińskiem była kwestia nawiązania współpracy naukowej z pracownikami Instytutu w zakresie prowadzenia wspólnych projektów naukowych. Pan Prof. Gu, w ramach wizytacji Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka INoKF odwiedził laboratoria oraz poprowadził wykład naukowy pt. „Humans were born to run” przedstawiając główne założenia swojej działalności naukowej, związanej w dużej mierze z zagadnieniami biomechaniki w sporcie. Po wykładzie pracownicy INoKF mogli zadawać Profesorowi pytania. Celem spotkania naukowego było omówienie wspólnych działań naukowych z partnerami z INoKF. Profesor Gu, będąc członkiem rad naukowych wielu prestiżowych czasopism, wyraził również zainteresowanie współpracą z czasopismem Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.