9 lutego 2021 roku ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nowego, rozszerzonego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, czasopismo Central European Journal of Sport Sciences and Medicine (CEJSSM), przypisane do dyscyplin: nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, uzyskało 40 punktów MEiN.

 

Jest to niewątpliwie duży sukces, gdyż w porównaniu do poprzedniego wykazu Ministra z roku 2019 CEJSSM, zanotował wzrost o 20pkt. Wzrost punktowy czasopisma stał się możliwy m.in. dzięki uzyskaniu finansowego wsparcia w ministerialnym programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020, które pozwoliło na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych oraz indeksowanie CEJSSM w bazie Scopus.

 

Należy również podkreślić, że wysoki wynik punktowy CEJSSM zawdzięcza wspólnym wysiłkom osób pracujących na rzecz rozwoju czasopisma, będących pracownikami Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej.

 

Więcej informacji o nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych w poniższym linku:

wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych