Komitet Organizacyjny XXVI Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” zaprasza do udziału w wydarzeniu połączonym ze zwiedzaniem Muzeum Olimpizmu, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 roku. 

 

Konferencja jest organizowana przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia i Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki pod auspicjami International Association of Sport Kinetics (IASK).

 

Otwarcie Konferencji – połączone ze zwiedzaniem Muzeum Olimpizmu – odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w Bibliotece Międzywydziałowej US przy alei Piastów 40b w Szczecinie, a obrady w sekcjach tematycznych będą prowadzone w Zespole Pałacowo-Parkowym US w Małkocinie (1-2 grudnia 2022 roku). W Konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele nauki z Polski i uczelni zagranicznych.

 

Zgłoszone prace będą referowane w sekcjach tematycznych:

  • Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży,
  • Społeczne aspekty aktywności ruchowe,
  • Aktywność ruchowa osób w starszym wieku,
  • Aktywność ruchowa dorosłych,
  • Biologiczne podstawy aktywności ruchowej.

 

Atrakcją tegorocznej Konferencji – oprócz zwiedzania Muzeum – będzie promocja książki, autorstwa dr Arkadiusza Wołoszyna, prof. AJP, o zmarłym w zeszłym roku dr. Tadeuszu Rynkiewiczu, profesorze AJP w Gorzowie Wielkopolskim, wybitnym trenerze kajakarstwa.

 

Wydarzenie jest realizowane przy dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” (nr projektu DNK/SP/549378/2022 nr sprawy N-DN.410.4.2022 kwota dofinansowania 33968,00 zł, całkowita wartość projektu 51239,00 zł ).

 

Więcej informacji na stronie Organizatora: http://arlrw.usz.edu.pl/