Zespół badawczy Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej US działający w obszarze pn. Biologiczne czynniki warunkujące zdrowie i aktywność fizyczną, w składzie: dr inż. Katarzyna Klapczyńska, dr inż. Anna Krajewska-Pędzik, mgr Adrian Struzik oraz dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US – kierownik projektu, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł na projekt pt. Nowy Rok – Zdrowy Rok, złożony w ramach naboru „Nauka dla Społeczeństwa II” ogłoszonego przez MEiN. Celem projektu jest wspieranie zdrowia populacji dorosłych kobiet czynnych zawodowo, w różnych przedziałach wiekowych, wykonujących prace biurowe w jednostkach państwowych, poprzez dostęp do przeznaczonej dla nich bezpłatnej platformy treningowej zawierającej materiały merytoryczne i praktyczne do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia.

Serdecznie gratulujemy!