Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Doktora Romana Kulgawczuka,
polskiego siatkarza, trenera siatkówki, mistrza i reprezentanta Polski,
wieloletniego pracownika Instytutu Kultury Fizycznej.
Odszedł ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Społeczność akademicka Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej