Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 20 maja 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Kurowskiego pt.: Wpływ sprawności fizycznej na jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Promotor: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

Recenzenci:

  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski 
  • dr hab. inż. Marek Sokołowski, prof. AWF – AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US).

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie w formie zdalnej zdalnej, proszone są o wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres sn@kfz.usz.edu.pl, nie później niż do 17 maja 2021 roku. E-mail zgłoszeniowy proszę zatytułować “Publiczna obrona mgra Grzegorza Kurowskiego”.

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie