Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 12 maja 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Matyldy Kowal pt.: „Uwarunkowania rozwoju biegów przełajowych, ulicznych i górskich w Polsce w latach 1919-2016”.

 

Promotor: dr hab. Stanisław Zaborniak, prof. UR – Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr Lesław Lassota – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Iskra – Politechnika Opolska

prof. dr hab. Tomasz Jurek – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w  Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin.

 

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie BIP

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium