Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 10 maja 2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Trubiłko pt.: „Morfofunkcjonalne uwarunkowania zawodników uprawiających futbol amerykański z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry”.

 

Promotor: dr hab. Monika Chudecka, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

dr hab. inż. Marek Sokołowski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin.

 

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie BIP

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium