Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 1 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Nizioł-Babiarz pt.: „Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa młodzieży akademickiej w aspekcie budowy somatycznej i aktywności fizycznej czasu wolnego”.

 

Promotor: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Przednowek, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Ambroży – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3, 71-065 Szczecin.

 

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie BIP

Rozprawa doktorska i streszczenia dostępne na stronie Repozytorium