W dniu 21 listopada 2022 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród LOGOS OLIMPIJSKI.

Polską Akademię Olimpijską Polskiego Komitetu Olimpijskiego reprezentują wybitni przedstawiciele nauk o kulturze fizycznej, historii sportu, filozofii, socjologii i innych, które zajmują się badaniem, oceną oraz opisem polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Zadaniem Akademii jest tym samym tworzenie przestrzeni do wymiany międzynaukowej, współpraca międzynarodowa, udział w konferencjach naukowych oraz promocja książek. Działania Akademii służą rozwojowi polskiej refleksji nad sportem oraz angażują kolejne pokolenia naukowców.

W tym roku jedna z nagród zostanie przyznana przez Polską Akademię Olimpijską Polskiego Komitetu Olimpijskiego książce „Olimpizm Polski”, Kraków-Warszawa 2019, do której pracownicy Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Maria Nowak, prof. US wraz z prof. dr hab. Leonardem Nowakiem oraz dr hab. Renata Urban, prof. US napisali rozdziały:

  • Renata Urban, Stan i kierunki badań nad ruchem olimpijskim w III Rzeczypospolitej.
  • Leonard Nowak, Maria Alicja Nowak, Światowe Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne w Polsce w latach 1934-2018.

W konkursie nagrodzone zostały również dr Adrianna Banio-Krajnik (adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej) oraz mgr Żaneta Piasecka (absolwentka Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, kierunek: Wychowanie Fizyczne):

  • dr Adrianna Banio-Krajnik, dyplom w kategorii I za publikacje książkową pn. Letnie igrzyska olimpijskie Tokyo 2020 w obliczu pandemii Covid-19 z 2021 roku.
  • mgr Żaneta Piasecka, nagroda w kategorii IV za pracę magisterską pn. Tradycje olimpijskie w Wałczu w latach 1945-2020, napisaną w 2021 pod kierunkiem dr hab. Renaty Urban, prof. US.

 

Serdecznie gratulujemy!