Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2023 r. odbyło się już VII Ogólnopolskie Spotkanie Interdyscyplinarne pt. „Interdyscyplinarne ujęcie zdrowia”, organizowane przez Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkołę Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej.

Zamysłem serii Interdyscyplinarnych Spotkań jest chęć prezentowania różnych tematów z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych. Takie podejście do tematyki zdrowia, które jest niezwykle ważne dla każdego człowieka, umożliwia szersze spojrzenie i ciekawe dyskusje wśród młodych naukowców.

Spotkanie zostało zainagurowane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej US – dra hab. Jarosława Korpysę, prof. US oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej US – dra hab. Marka Sawczuka, prof. US. Podczas 3-godzinnego spotkania przedstawionych zostało 9 piętnastominutowych wystąpień. Uczestnicy poruszali między innymi tematy: wellbeingu, stresu, zdrowia psychicznego, osób z niepełnosprawnościami i aktywności fizycznej. Jedno przemówienie zaprezentowane zostało w języku angielskim.

Prelegenci reprezentowali następujące jednostki i ośrodki naukowe: Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Margines, Akademia Nauk Stosowanych TWP, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.