Aktualności

  • 4 PAźDZIERNIKA 2022
  Nowy etap działalności Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

  Nowy etap działalności Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

  W dniu 29 września 2022 r. uchwałą Senatu US został pozytywnie zaopiniowany projekt zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie utworzenia Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, zwyczajowo określane jako „CBSFC”. CBSFC jest wyodrębnioną wewnątrzinstytutową jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej. W strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego istnieje już od 2015 roku, a obecna zmiana związana jest z koniecznością

  Czytaj więcej
  • 3 PAźDZIERNIKA 2022
  Pracownicy INoKF wyróżnieni podczas inauguracji roku akademickiego

  Pracownicy INoKF wyróżnieni podczas inauguracji roku akademickiego

  Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 30 września 2022 r. wyróżniono trzech pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej: Dr hab. Renata Urban, prof. US została odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

  Czytaj więcej
  • 29 WRZEśNIA 2022
  Nabór dodatkowy na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

  Nabór dodatkowy na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

  Kandydacie, 26 września 2022 r. ruszają nabory dodatkowe na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane. Zapisy na nabory dodatkowe będą się odbywały poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji, wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki. Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na wydziale tel. 888 838 138.

  Czytaj więcej
  • 14 WRZEśNIA 2022
  Drugi numer czasopisma CEJSSM

  Drugi numer czasopisma CEJSSM

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. W numerze dostępne są publikacje współautorstwa naszych pracowników – dr hab. Marty Stępień-Słodkowskiej i dr Anny Krajewskiej-Pędzik pt. The Influence of Lockdown on the Physical Activity and Subjective Health in the Teachers of Physical Education in Poland oraz dr hab. Joanny

  Czytaj więcej
  • 27 LIPCA 2022
  Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej z kategorią B+ ewaluacji

  Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej z kategorią B+ ewaluacji

  Miło nam poinformować, że Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej w ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej lata 2017-2021 uzyskał kategorię B+.   W Uniwersytecie Szczecińskim poddano ewaluacji 18 dyscyplin, które otrzymały następujące kategorie: A – 4 dyscypliny (prawo, historia, fizyka, nauki o polityce i administracji), B+ – 13 dyscyplin, B – 1 dyscyplina (psychologia).   Wyniki

  Czytaj więcej
  • 19 LIPCA 2022
  Prezentacja Muzeum Olimpizmu US podczas International Olympic Academy

  Prezentacja Muzeum Olimpizmu US podczas International Olympic Academy

  Podczas XV Międzynarodowej Sesji Olimpijskiej dla Delegatów Narodowych Komitetów Olimpijskich i Krajowych Akademii Olimpijskich został przedstawiony film ukazujący powstające na Uniwersytecie Szczecińskim Muzeum Olimpizmu. Co roku na międzynarodową sesję każdy kraj wyznacza jednego reprezentanta Narodowego Komitetu Olimpijskiego. W tym roku, jako jedyna Polka, nasz kraj będzie reprezentować dr Adrianna Banio-Krajnik pracująca na stanowisku adiunkta na

  Czytaj więcej