Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

dr hab. Marek Sawczuk, prof. US

e-mail: marek.sawczuk@usz.edu.pl

tel. 91 444 27 36

pokój nr 15c

Konsultacje: piątek, godz. 13:30-15:00

Zastępca Dyrektora

dr hab. Monika Chudecka, prof. US

e-mail: monika.chudecka@usz.edu.pl

e-mail: monikachudecka@wp.pl

tel. 91 444 27 34

pokój nr 10

Konsultacje: czwartek, godz. 12:00-13:30

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. Renata Urban, prof. US

e-mail: renata.urban@usz.edu.pl

tel. 91 444 27 56

pokój nr 113

Konsultacje: czwartek, godz. 9:30-11:00