Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej rozpoczął działalność 1 października 2019 roku.
Został powołany przez Rektora na mocy Zarządzenia nr 75/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku. Instytut współpracuje bezpośrednio z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia. Kreuje współczesny model kultury fizycznej kształcącej specjalistów zawodowych oraz przyczyniającej się do rozwoju dyscypliny nauk o kulturze fizycznej. W ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej lata 2017-2021 uzyskał kategorię B+.

 

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej jest jednym z 18 instytutów na Uniwersytecie Szczecińskim, kształcącym studentów na 3 wiodących kierunkach:

  • diagnostyka sportowa I i II stopień,
  • wychowanie fizyczne I i II stopień
  • zdrowie publiczne I i II stopień,

Instytut posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.